15 February 2006

Preparing for vacation

Preparing for Sri Lanka
Preparing for Sri Lanka,
originally uploaded by wytze.
I just tried out www.pageflakes.com. I've put up a little screendump on Flickr.
I really like Pageflakes a lot. It has multiple tabs, which most of the other Ajax destop replacements do not have (yet).

06 February 2006

Review concept SURF Meerjarenplan (deel 1)

The preliminary version of the SURF-Meerjarenplan 2007/10 is the focus of this entry. This entry will mostly be in Dutch, since the plan reviewed is in Dutch and is mostly meant for the Dutch 'market'.
I am moderately happy with the document, let me say that upfront. I especially have tried to understand the financial statements that are in the document, which are not really informative in my opinion. My conclusion is that on a total average budget of approx 22 million euros per year, more than half is spent on the infrastructure... I really have serious doubts if this should be so much.
Let me then go into more detail (I will use pagenumbers for reference).
Het eerste hoofdstuk heeft als titel "Bouwstenen voor een informatie-infrastructuur", maar komt volgens mij niet zo goed uit de verf.... Heel erg wollig! Op p4 erkent SURF dat er pioniers zijn en volgers in HO Nederland. Lijkt me idd de realiteit. Het eerste buzzword "Service oriented architecture" (SOA) wordt in één adem genoemd met standaardisatie op pagina 6. Dat belooft wat! SOA zou behulpzaam kunnen zijn bij de "overgang van aanbod- naar vraagsturing in de informatieketen". Op pagina 7 volgt dan een plaatje dat we al vaker hebben gezien, waarin we zien uitgelegd dat we van verticale integratie naar horizontale procesintegratie zouden moeten gaan.
Het tweede hoofdstuk behandelt het thema Onderzoek. Hier wordt op p. 18 gesuggereerd (voor mijn gevoel als een soort proefballonnetje) dat het goed zou zijn om een SURF-leerstoel 'Metadata' in te richten. Ik ben het er van harte mee eens dat er fors wordt ingezet op repositories en ook op open access. Dit vergt inderdaad gecoördineerd optreden van de instellingen, zoals wordt gesteld! Alleen samen kun je hier een factor van betekenis worden richting de uitgevers. Op p. 20 wordt dit nog eens herhaald. De boodschap is: samen optrekken richting standaardisering, waarbij lokale concepten en systemen wellicht het onderspit zullen delven (ik had hier trouwens een mooi citaat uit de PDF willen plakken, maar dit lukt niet; waarom is dat PDF document zo ernstig beschermd?).
In een volgende post ga ik in op het hoofdstuk 3, Onderwijs. Tot dan!

02 February 2006

The Changing Face of Education

The Changing Face of Education: "One of my students contacted me using an instant messaging application last night asking to have his password for our Moodle environment so he could do some Physics homework." I suggest you read the whole item on the weblog by Jason Plunkett from Australia. Great read! He has been added to my Bloglines.